Hakkımda

Nursena Balatekin, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünü tam burslu okumuş ve 2018 yılında yüksek onur öğrencisi, bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun olmuştur. Üniversite eğitimi sırasında aldığı burslarla 2014 yılında bir dönem Amerika’da Western Kentucky University’de, 2016 yılında bir dönem Almanya’da Heinrich-Heine-Universität’da eğitimine devam etmiş ve başarı ile tamamlamıştır. University College London’dan araştırma bursu, Sussex Üniversitesinden ve Bahçeşehir Üniversitesinden ise klinik psikoloji yüksek lisans bursu almıştır. Bahçeşehir Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog olmuştur. Bireysel öğrenim analizi sürecini tamamlayarak analist psikoterapist olmuştur.

Türkiye’de Fransız Lape Hastanesi, NP Beyin hastanesi, rehabilitasyon merkezi, engelliler merkezi, yaşlı bakım evi ve çeşitli eğitim kurumlarında ilkokul ve lisede staj yapmıştır. Lisans eğitimi boyunca kendi bölümü ve farklı bölümlerdeki hocalara asistanlık yapmış nicel-nitel, ulusal-uluslararası çeşitli araştırmalara katılmıştır. Almanya’da lisans eğitimi gördüğü dönemde yüksek lisans derslerine de katılmış, laboratuvarda araştırma asistanlığı yapmıştır. Yaptığı araştırmaların bir kısmına ait akademik yayınları bulunmaktadır. Çok disiplinli çalışmalara önem veren Nursena Balatekin, alan içinde ve dışında çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans, eğitim, çalıştay ve kongreye hem katılımcı olmuş hem de düzenleme kurulunda yer almıştır. Post-kolonyal araştırma merkezinde (PAMER) araştırma asistanlığı ve koordinatörlük yapmış, biri ulusal biri uluslararası saha çalışmasında bulunmuş, sonuçlarını ise İngilizce ve Türkçe olarak akademik dergilerde yayınlamıştır. Lisans eğitimi boyunca ilkokul ve lise öğrencilerine mentorlük ve danışmanlık hizmeti vermiştir. 2018 ve 2019 yıllarında Avrupa Birliği tarafından sağlanan bursla Macaristan’da farklı yaş gruplarında bireysel ve grupta oyun dinamiğini kullanmak adına eğitim almıştır. 2017-2020 yıllarında Kaşif Eğitim Mentorlük Kurumunda yönetimde yer almış, kurum psikoloğu olarak çalışmıştır. 2020-2021 yılları içerisinde Çocuk İçin İçerik Derneği’nde psikolog olarak çalışmıştır. 23 Yetenek Derneği kurucularındandır. Halen çeşitli proje ve kurumlara danışmanlık vermektedir. Analist olarak öğrenim analizi süreci yürütmekte ve alanında uzmanlara eğitimler vermektedir.

Nursena Balatekin, gönüllü çalışmalarda, projelerde ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Uluslararası Global Aktivne derneğinin Türkiye saha yardım etkinliklerinde gönüllü çalışmıştır. 2016 yılından itibaren halen devam eden liseli ve üniversiteli gençlere haftalık atölye çalışması yapmaktadır. 2018 yılında gönüllü olarak Hatay ve bölgesinde yer alan Suriyeli sığınmacılara sahada psikososyal destek sağlayıp Suriyelilerin topluma harmonizasyonu, eğitimcilerin eğitimi girişiminde PEN akademi ve İngiltere IoFC Derneği’nin iş birliğinde yer almıştır.

Türkçe ve İngilizce psikoterapi yaparak klinik pratiğine devam etmektedir.

Öz geçmişimde belirtilen bilgilerin özellikle terapist olarak başvuracağınız kişiye karar vermek için yeterli olduğunu düşünmüyorum bu nedenle bu husustaki görüşlerime dair kısa bir paylaşımda bulunmak istedim. Dilerseniz yazıyı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Yayınlar

Özdoğru, A. A. ve Balatekin, N. (2018). Nörobilimin öğrenimi ve öğretimi için bir zorluk ve fırsat olarak nöromitler [Öz]. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7, 483-494. https://doi.org/10.30703/cije.457302

O’Donnell, M., Nelson, L. D., Ackermann, E., Aczel, B., Akhtar, A., . . .Balatekin, N.., . . . Zrubka, M. (2018). Registered Replication Report: Dijksterhuis & van Knippenberg (1998).

Perspectives on Psychological Science, 13, 268-294. https://doi.org/10.1177/1745691618755704

Özdoğru, A. A., & Balatekin, N. (2017, October). Neuromyths: A challenge for learning and teaching neurosciences. Paper presented at the 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, Antalya, Turkey.

Balatekin, N., Arslan,Yasin. Saraybosna’da Kimlik Üzerine: Bosna Halkının Aidiyet Duygusuna Dair Dinamikler. (2017). Avrasya Dosyası Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar 1(10).

Keskin Aksay, N., Kaptaner, A., Balatekin, N., Elgün, R., & Daşdemir, Ü. (2015). Putting Yourself into Someone’s Shoes: A Postcolonial Analysis About Shoe Wearing Practices And Representations. Üsküdar University Journal Of Social Sciences, 1(1), 87-118.

Akademik Konuşmalar ve Dersler

Balatekin, N., (2022, Mayıs). Ilm Al Nafs: The Language of Dreams. Koleji Aab, Prishtinë, Kosovo.

Balatekin, N., (2022, Mayıs). Ilm Al Nafs: The Language of Dreams. University of Prizren, Prizren, Kosovo.

Balatekin, N., (2022, Mayıs). Ilm Al Nafs: The Language of Dreams. International Balkan University, Macedonia.

Balatekin, N., Alpay, Ş (2020, Mart). Sosyal Medyanın Birey Üzerindeki Etkisi. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Balatekin, N., Alpay, Ş, (2019, Mart). Sosyal Medyanın Birey Üzerindeki Etkisi. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Balatekin, N. (2018, Kasım). Psikolojide replikasyon çalışmaları ve Türkiye’den katkılar. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye.

Balatekin, N., Arslan, Y., (2017, Nisan). Bosna Hersek’te Saha Çalışması Üzerine. Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.